Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 7 de novembre de 2022, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari (categories de metge/essa de família en EAP, de facultatiu/iva especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i en EAP o d'infermer/a) o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP (Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – metges o Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – practicants) dels subgrups A1 o A2.
  • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de So Na Monda.

Sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 145. 10/11/2022]

[Foto: CS So na Monda]