Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de responsable d’infermeria de l'EAP de la ZBS de So Na Monda

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 7 de novembre de 2022, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP del subgrup A2 i pertànyer a la categoria d'infermer/a o al Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, Especialitat sanitaris locals – practicants/es.
  • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de So Na Monda.

Sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 145. 10/11/2022

[Foto: CS So na Monda]