Categoria: Recursos humans

Es convoquen llocs de supervisor/a d'àrea de Son Espases i de l'Hospital General

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 5, de dia 12 de gener de 2023, s'han publicat tres resolucions del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, per les quals es convoquen, pel procediment de lliure designació, els llocs de supervisor/a d’Àrea de l'Hospital General, de la Unitat d'Hospitalització de Neurociències de Son Espases i de la Unitat d'Hospitalització de Digestiu, també de Son Espases.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari).
  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
  • Tenir els coneixements de llengua catalana que exigeix la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública. En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en la categoria d'Infermer/a i Infermer/a Especialista, les persones aspirants d'aquesta categoria en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar – com requisit – el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí que el puguin acreditar els serà valorat com a mèrit, en els termes que s'assenyala en aquesta convocatòria. 

Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 5. 12/01/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]