Categoria: Recursos humans

Diverses convocatòries de cap de secció de Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 16, de dia 4 de febrer de 2023, s'han publicat les resolucions del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per les quals es convoquen les provisions dels llocs de treball de cap de secció de Medicina Interna (adscrita a Hospitalització a Domicili), Hematologia i HematoteràpiaCirurgia Plàstica, CardiologiaAnestesia i Reanimació (Àrea de la Dona) de l’Hospital Universitari Son Espases.

Requisits

Entre altres requisits, les persones que poden participar en aquesta convocatòria han de ser facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que ocupin un lloc de treball en l'especialitat a la qual participen, i també els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera o laboral fix, que prestin servei en hospitals de titularitat pública en l'especialitat de què es tracta.

A més, han d'haver prestat serveis en qualsevol especialitat mèdica per un període mínim de dos anys.

Valoració

Per resoldre aquesta convocatòria, es valoraran els aspectes següents:

  • El projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial, que s'ha de defensar públicament davant l'òrgan convocant, el qual pot estar acompanyat dels assessors que consideri oportú.
  • Els mèrits documentals aportats juntament amb la sol·licitud.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de vint (20) dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 16. 04/02/2023]

[Foto: Infosalut / Hospital Universitari Son Espases / CC BY-NC-SA 4.0]