Categoria: Recursos humans

L'IdISBa inicia la contractació de personal dietista-nutricionista

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 62, de dia 13 de maig de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal dietista-nutricionista per al projecte «PREDIMED+DM: Efecte d’una pèrdua de pes amb dieta mediterrània hipocalòrica i promoció de l’activitat física en la prevenció de diabetis tipus 2 en persones amb síndrome metabòlica».

Requisits de la plaça

  • Estar en possessió de la titulació de diplomatura/grau en Nutrició i Dietètica, o estar en condició d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
  • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
  • Acreditar un mínim de 3 anys d'experiència professional demostrable a un àmbit de caire familiar o desenvolupant les mateixes funcions.

Funcions

  • Coordinació del treball de camp de l'estudi PREDIMED-PLUS: supervisió del personal tècnic i de suport, incloent-hi estudiants; organització de calendaris i planificació de cites; gestió del biobanc, de bases de dades i queries, i coordinació de subestudis.
  • Participació en la fase final del treball de camp de l'estudi PREDIMED-PLUS, participant en el seguiment dietètic, antropomètric i la valoració de l'estat nutricional dels participants en l'estudi.
  • Gestió de bases de dades, incloent-hi dades derivades del procés de revisió d'esdeveniments a partir de les històries clíniques dels participants en l'estudi.
  • Participació en les activitats científiques del grup, redacció de manuscrits i preparació de comunicacions a congressos.
  • Totes les altres tasques que us encomani la IP del projecte.

Sol·licituds 

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 62. 13/05/2023]

[Foto: Pierina Mariani / Dieta mediterranea / CC BY-NC-ND 2.0]