Categoria: Recursos humans

Provisió del lloc de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 62, de dia 13 de maig de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca, de 10 de maig de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Dalt Sant Joan de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Menorca.

Requisits

Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són:

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP del subgrup A2 i pertànyer a la categoria d'infermer/a o al Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, Especialitat sanitaris locals – practicants/es.
  • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de Dalt Sant Joan.
  • Acreditar el nivell de coneixements B2 (nivell avançat) de llengua catalana.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Curriculum vitae.
  • Documentació original que acrediti el compliment dels requisits.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 62. 13/05/2023]

[Foto: Infosalut / Centre de Salut de Santa Catalina / CC BY-NC-SA 4.0]