Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de cap de secció de Microbiologia de l’Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 62, de dia 13 de maig de 2023, s'ha publicat la resolució de 9 de maig de 2023, de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de cap de secció de Microbiologia de l’Hospital Mateu Orfila.

Requisits

Entre altres, és necessari complir amb els següents requisits:

  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc pel qual s'opta.
  • Acreditar el nivell de coneixements B2 (nivell avançat) de llengua catalana.
  • Haver exercit en una plaça de l'especialitat que es tracti durant un període no inferior a dos anys.

Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 62. 13/05/2023

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]