Categoria: Recursos humans

Convocatòria, en Comissió de Serveis, de metge/ssa geriàtric/a de la Residència La Bonanova de l'IMAS

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 67, de dia 20 de maig de 2023, s'ha publicat la resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS45/2023 de metge/ssa geriàtric/a de la Residència La Bonanova de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l'IMAS.

Funcions del lloc de feina

  • Realitzar el reconeixement mèdic als nous usuaris/es i complimentar la corresponent història mèdica i certificacions professionals.
  • Atendre les necessitats assistencials de les persones usuàries. Fer els exàmens mèdics, diagnòstics, prescriure els tractaments més adients i, si és el cas, derivar-la a un centre hospitalari o de salut.
  • Participar en les comissions de supervisió i seguiment de les persones usuàries en col·laboració amb la direcció del centre i els membres de l'Equip Interdisciplinari.
  • Donar assistència al personal amb destinació al centre en els casos d'urgència.
  • Supervisar la feina del personal sanitari, supervisar l'estat sanitari de les dependències del centre i preveure tant als residents com als treballadors.
  • Participar en les juntes i sessions de feina que es convoquin en el centre.
  • Qualsevol altra que li pugui ser encomanada en relació amb les anteriors.

Requisits dels aspirants

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l'IMAS, del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques, que reuneixi els requisits exigits referents a grup, escala, subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds

El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 67. 20/05/2023]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Professionals en un passadís de l'EAR Collserola / CC BY NC-ND 2.0]