Categoria: Recursos humans

Creació d’una borsa de metge/essa de geriatria pel Consell d'Eivissa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 70, de dia 27 de maig de 2023, s'han publicat les bases específiques per a la creació d’una borsa de metge o metgessa de geriatria, personal laboral, grup A, subgrup A1, per cobrir interinament o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs.

Requisits

Entre d'altres, els participants han de complir amb els següents:

  • Estar en possessió del títol de graduat/ada universitari en medicina i del títol especialista en geriatria en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds. 
  • Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B2. 

Sol·licituds

Les persones que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud telemàticament dins del termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 70. 27/05/2023]

[Foto: Consell Insular d'Eivissa]