Categoria: Recursos humans

Convocatòria de la provisió del lloc de coordinador/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d’Escola Graduada

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 67, de dia 20 de maig de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 5 de maig de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d’Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari del subgrup A1 de la categoria metge/metgessa d'urgències d'atenció primària.
  • Pertànyer a la plantilla del SUAP d'Escola Graduada.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2.

Documentació i sol·licitud

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació amb les activitats a desenvolupar en el SUAP d'Escola Graduada.
  • Curriculum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 67. 20/05/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]