Categoria: Recursos humans

Creació d’una borsa de metges i metgesses per al gabinet de medicina esportiva “Es Raspallar”

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 67, de dia 20 de maig de 2023, s'han publicat les bases específiques per a la creació d’una borsa de metges per al gabinet de medicina esportiva de les instal·lacions esportives “Es Raspallar”, personal laboral, grup A, subgrup A1, per cobrir, interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el sistema de concurs.

Requisits

Entre d'altres, cal complir amb els següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de graduat/ada universitari en medicina i un màster en especialitat de medicina esportiva, activitat física o titulació similar que acrediti coneixements dins les especialitats de la medicina esportiva. En el cas de titulacions obtengudes a l'estranger, s'haurà de tenir la credencial que acrediti la seva homologació.
  • Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana nivell B2.

Sol·licituds

Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la corresponent sol·licitud telemàticament a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa, o al Registre Electrònic General del Consell Insular d’Eivissa mitjançant cita prèvia, dins del termini de 7 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 67. 20/05/2023]

[Foto: Consell d'Eivissa]