Categoria: Recursos humans

Convocades quatre places d’auxiliar de clínica de l’Ajuntament d’Artà

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 132, de dia 26 de setembre de 2023, s'ha publicat la convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, quatre places vacants de personal laboral fix de la categoria d’auxiliar de clínica de l’Ajuntament d’Artà.

L'objecte de la convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, per torn lliure, per cobrir quatre places vacants de personal laboral fix de la categoria d'auxiliar de clínica, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2023 de l'Ajuntament d'Artà.

Requisits

Entre altres, han de complir-se els requisits següents:

  • Estar en possessió del títol de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o de tècnic/a en atenció sociosanitària, o equivalent.
  • Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell B2.

Presentació de les sol·licituds

Aquestes bases s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) abans de publicar l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El termini de presentació de sol·licituds ha de ser de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOE, segons el model normalitzat disponible a l'apartat “Convocatòries de selecció de personal” de la web la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà, i s'han de dirigir a la Batlia de la corporació.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 132. 26/09/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]