Categoria: Recursos humans

S'inicia la selecció d’un/a investigador/a coordinador/a clínic/a per a la creació de la Unitat Balear d'Assajos Clínics

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 164, de dia 12 de desembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal laboral de la categoria d’investigador coordinador clínic, del grup professional A, per al projecte «Creació d’una Unitat Balear d’Assaigs Clínics de Fase I/II».

Requisits de participació

Entre altres, s'han de complir els següents requisits:

 • Estar en possessió de la titulació de llicenciatura o grau en Medicina o Farmàcia i haver realitzat especialització via MIR/FIR.
 • Tenir una experiència mínima de 5 anys a l'àmbit de la gestió, coordinació o execució d'assaigs clínics.

Funcions

 • En col·laboració amb la Coordinació Tècnica, definir l'estructura i els requisits necessaris per posar en marxa la infraestructura de recerca clínica.
 • Garantir la realització dels projectes d'investigació clínica a la unitat segons les bones pràctiques clíniques.
 • Coordinar i donar suport metodològic en el desenvolupament dels assaigs clínics fins a concloure amb el reclutament dels pacients prevists.
 • Supervisar i donar suport a les tramitacions amb les autoritats sanitàries competents (comitès d'ètica de la investigació amb medicaments i amb l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris).
 • Supervisar els procediments en matèria de vigilància de la seguretat del medicament en investigació en els assaigs clínics referenciats.
 • En col·laboració amb la Coordinació Tècnica, coordinar les auditories i inspeccions a la Unitat.
 • Donar suport a l'elaboració dels informes finals dels assaigs clínics.
 • Conèixer les instal·lacions i recursos de la unitat i fer divulgació sobre els serveis de la Unitat.
 • En col·laboració amb la Coordinació Tècnica, constituir el nexe entre els serveis assistencials dels centres sanitaris implicats en els projectes d'investigació clínica, els investigadors i els promotors, facilitant el flux d'informació i
 • requeriments entre aquests.
 • Realitzar una memòria anual d'activitat de la Unitat, incloent-hi indicadors d'activitat i seguiment.
 • Potenciar la relació entre coordinadors i facultatius per facilitar la gestió de la inclusió de pacients i desenvolupament de l'assaig.
 • Realitzar tasques d'atracció i captació de projectes de recerca clínica.
 • En col·laboració amb la Unitat d'Infraestructures, coordinar l'activitat científica de la Plataforma d'Assaigs Clínics de l'IdISBa.
 • Col·laborar amb altres unitats de l'IdISBa o del Servei de Salut de les Illes Balears per al desenvolupament de projectes d'investigació o innovació.
 • Preparar propostes d'investigació i innovació en l'àmbit de la investigació clínica.

Totes les funcions que realitzarà el personal contractat s'exerciran amb finalitat d'investigació i contribuiran directament als projectes de recerca.

Sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 164. 02/12/2023]

[Foto: Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases]