Categoria: Recursos humans

Es convoquen els llocs de Supervisor/a d’Àrea de Quirúrgica i de Supervisor/a d’Àrea de Matern Infantil per a Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 8, de dia 16 de gener de 2024, s'han publicat dues resolucions de la directora gerenta de l’Hospital Universitari Son Espases, per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea de Quirúrgica i el lloc de supervisor/a d’Àrea de Matern Infantil.

Requisits 

Els requisits s'han de complir en la data de publicació de la convocatòria:

 • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari)
 • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

Altres aspectes que es valoren

 • Capacitat per coordinar i avaluar la gestió de les cures d'infermeria prestades pels professionals dependents de la seva Àrea, d'acord amb les normes i directrius establertes per la Direcció d'Infermeria de l'Hospital Universitari Son Espases, amb la finalitat que es proporcionin unes cures integrals i de màxima qualitat als pacients i als seus familiars.
 • Experiència i formació en gestió d'infermeria, tant en recursos humans com en gestió dels recursos materials específics de les unitats de l'Àrea.
 • Capacitat de lideratge, negociació, integració i treball en equip.
 • Coneixements en tecnologies de la informació.
 • Capacitat per detectar les necessitats formatives dels membres de l'Àrea Assistencial a càrrec seu.
 • Capacitat per potenciar i afavorir el desenvolupament de diferents línies d'investigació relacionades amb l'Àrea.
 • Experiència en la implementació de sistemes de gestió per processos, qualitat, recursos humans, etc.

Sol·licitud

La sol·licitud per participar en qualsevol d'aquests processos selectius s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 8. 16/01/2024]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]