Categoria: Recursos humans

Provisió del lloc de cap de la Secció de Sistemes de la Informació de l'Hospital de Manacor

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 28, de dia 24 de febrer de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital de Manacor per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap de la Secció de Sistemes de la Informació de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor.

Funcions

 • Dirigir, organitzar, controlar i planificar el treball i els recursos humans de la unitat.
 • Fer el seguiment i el control dels acords contractuals amb les empreses que proporcionen serveis vinculats amb els sistemes d'informació de la Gerència.
 • Donar suport a la implantació de polítiques i projectes tecnològics del Servei de Salut i la Gerència.
 • Atendre o impulsar la innovació de sistemes d'informació.
 • Participar en comissions i comitès relacionats amb sistemes d'informació.
 • Atendre plans de seguretat i qualitat dels sistemes d'informació , tant operatius com reglamentaris.
 • Atendre plans de formació orientats a usuaris dels sistemes d'informació i al departament de sistemes d'informació.
 • Col·laborar en la definició de processos i les gestions d'altres serveis on intervengui una part automatitzada de sistemes d'informació. 
 • Totes les funcions que li atribueixi la direcció de Gestió de la Gerència de l’Hospital de Manacor.

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents:

 • Tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis i pertànyer a alguna categoria dels subgrups C1, A2 o A1.
 • Estar en la situació de servei actiu o de reserva de plaça a alguna institució sanitària del Sistema Nacional de Salut.
 • Acreditar el nivell B2 de català.

Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, disponible a la web de l’Hospital de Manacor, s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 28. 24/02/2024]

[Foto: Hospital de Manacor]