Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria d’esterilització, unitat de reanimació postanestèsica (URPA) i cirurgia major ambulatòria (CMA) de l’Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 50, de dia 16 d'abril de 2024, s'ha publicat la resolució del director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria d’esterilització, unitat de reanimació postanestèsica (URPA) i cirurgia major ambulatòria (CMA) de l’Hospital Mateu Orfila.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari).
  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels Serveis de Salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

Documentació

Els candidats han de presentar, a més del model de sol·licitud emplenat i el currículum degudament acreditat, un Projecte tècnic de gestió i organització de la Unitat d'Infermeria de les unitats d'infermeria d'esterilització, reanimació postanestèsica (URPA) i cirurgia major ambulatòria (CMA), el qual ha d'incloure els punts següents:

  • Descripció de l'estructura física de les unitats. Dades assistencials referides a l'últim any (incloure documents com a annexos). Distribució segons àrees de treball i descripció del lloc segons àrees i rols professionals.
  • Cartera de serveis d'infermeria de les unitats.
  • Anàlisi interna des de la perspectiva de la gestió d'infermeria, especificant els punts forts i punts febles detectats (Matriu DAFO). S'hauran d'incloure també les propostes o accions de millora a dur a terme en funció de l'anàlisi realitzada.
  • Elaboració d'una proposta del mapa de competències dels professionals infermers i dels tècnics en cures auxiliars d'infermeria segons les àrees i els rols professionals.
  • Elaboració d'una proposta de pla formatiu per als infermers i els tècnics auxiliars en cures d'infermeria en funció de l'anàlisi realitzada i el mapa de competències descrit.
  • Enumeració dels protocols específics d'ús comú i elaboració de noves propostes.

Sol·licitud

La sol·licitud per a participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 50. 16/04/2024

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]