Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça de tècnic/a superior en investigació per a l'IdISBa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 49, de dia 13 d'abril de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a superior en investigació, del grup professional A, per al projecte «A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Demonstrate the Efficacy and Safety of Milvexian, an Oral Factor XIa Inhibitor, for Stroke Prevention after an Acute Ischemic Stroke or High-Risk Transient Ischemic Attack LIBREXIA-STROKE A Phase 3 Placebo-controlled Study of Milvexian after an Acute Ischemic Stroke or High-Risk Transient Ischemic Attack».

Requisits de participació

Entre altres, cal estar en possessió de la titulació de grau en Medicina, amb especialització via MIR en Neurologia, obtingut a partir de l'1 de gener de 2021.

Funcions

  • Participació en el projecte esmentat en totes les seves fases (selecció, aleatorització, visites de seguiment, emplenament de l'eCRF, etc.).
  • Realització de les visites necessàries per a la selecció i seguiment de pacients, incloent-hi escales específiques de dèficit neurològic, de discapacitat, cognitives i de qualitat de vida.
  • Entrevistes telefòniques o mitjançant videoconferència quan sigui procedent.
  • Realització d'estudi ultrasonogràfic pertinent per a l'adequada selecció de pacients.
  • Informació específica als pacients sobre les característiques del projecte i les accions del fàrmac estudiat.
  • Actualització del registre hospitalari de pacients amb malaltia cerebrovascular en relació amb l'estudi desenvolupat.
  • Extracció de la informació adequada de les històries clíniques sobre la forma d'inici, evolució, complicacions, fàrmacs i tractaments no farmacològics utilitzats, etc.
  • Tractament estadístic de dades despersonalitzades quan sigui procedent.

Sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 49. 13/04/2024]

[Foto: IdISBa]