Categoria: Recursos humans

Inici de la fase ordinària de la carrera professional del personal de gestió i serveis de l’IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 70, de 9 de maig de 2015, s'ha publica l'Acord del Consell de Govern, de 8 de maig de 2015, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 5 de maig de 2015, pel qual s'aprova l'inici de la fase ordinària del sistema de carrera professional del personal de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears.

L'any 2003 es va definir la carrera professional, mitjançant la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, així com el dret dels professionals dels serveis de salut a progressar de manera individualitzada com a reconeixement al seu desenvolupament profesional. També s'establiren els criteris generals que les comunitats autònomes havien de desplegar sobre el tema.

El 2008 es va aprovar el desenvolupament del model de carrera professional del personal del Servei de Salut que pertany a les categories de caràcter no sanitari i en aquelles altres sanitàries que no requereixen titulació universitària.

Posteriorment, el 2010, a causa de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, es minoraren les quantitats d'aquests complements, que ara es tornen a reconèixer, segons les modificacions introduïdes a la Llei 1/2015, sobre ordenació farmacèutica de les Illes Balears.

Aquest acord regula el procediment i els requisits que han de complir les persones que participin en la fase ordinària de la carrera professional del personal de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears. A partir de l'any 2016, les convocatòries per als diferents graus de la carrera professional es publicaran anualment, en el primer semestre. La norma especifica el procediment per al reconeixement individual, així com l'avaluació, el funcionament dels òrgans d'avaluació, les auditories, les especialitats en el procediment d'avaluació de la carrera professional i el calendari de pagaments fins al 2017.

[Font: BOIB. Núm. 70. 09/05/2015 ]

Notícies relacionades a Infosalut 
*28/09/2015 - Suspensió temporal dels acords relacionats amb el desenvolupament de la carrera professional.
*
23/09/2015 - L'IB-Salut proposa tramitar el reconeixement de la carrera professional sense efectes econòmics.
*
16/09/2015 - Ajornament de l'aplicació del plus de carrera profesional.
*15/05/2015 - Regulació de la carrera professional dels funcionaris i laborals de l'àmbit dels serveis generals.

[Foto: Infosalut]