Categoria: Recursos humans

Última convocatòria per a la integració voluntària del personal laboral de CHM, FHM i HSLL com a personal estatutari fix

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S'han publicat en el Butlletí Oficial dels Illes Balears les resolucions per les quals es convoca la tercera el tercer i últim procediment d'integració en el règim estatutari del Servei de Salut per al personal laboral i funcionari del CHM, FHM i HSLL. La integració és voluntària i suposa mantenir la categoria i la titulació.

Els requisits per poder integrar-se en el règim estatutari són mantenir un vincle laboral fix o de funcionari de carrera amb el centre hospitalari corresponent, tenir la titulació exigida per la normativa estatutària per accedir a la categoria d'homologació i tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europea o la d'algun estat al com sigui aplicable la llibertat de circulació de treballadors.

En aquest procediment no estan inclòs el personal d'alta adreça i el personal laboral no fix.

Per poder accedir al procediment s'ha de presentar una sol·licitud, que es pot trobar com un annex en les resolucions corresponents publicades en el BOIB. Aquesta sol·licitud ha d'anar dirigida a Direcció General del Servei de Salut, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o passaport , una fotocòpia del contracte de treball i una fotocòpia del títol exigible per ocupar la categoria. Per al personal del HSLL ha de ser presentada avanç del 27 de novembre.Per al personal del CHM y de FHM, la sol.licitut ha de ser presentada avanç del 30 de novembre.

BOIB. Núm. 167, 10/11/2012. Hospital Son Llatzer  -  BOIB. Núm. 168, 13/11/2012. Hospital de Manacor - BOIB. Núm. 168, 13/11/2012. Complex Hospitalari de Mallorca