Categoria: Recursos humans

Diverses convocatòries d'investigadors postdoctorals a l'IdISBA

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 114, de dia 25 de juny de 2020, s'han publicat les resolucions Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBA), per la qual es convoca diversos processos selectius de contractació d'investigadors postdoctorals per al programa «FOLIUM» del projecte INTRES.

- 1 investigador per a les línies d'investigació «Funció de les alteracions genètiques al càncer de pàncrees» i «Estudi de les variants del receptor ACE2 en la infecció per SARS-CoV-2.

- 3 investigadors o investigadores per invertir, investigar i innovar.

- 1 investigador per a les línies d'identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l’edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l’envelliment.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 30 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

[Font: BOIB núm. 114. 25/06/2020]

[Foto: CSIC]