Categoria: Recursos humans

Es convoca la contracció d'un tècnic de suport en investigació a l'IdISBa

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 120, de dia 9 de juliol de 2020, s'ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o d’una tècnica de suport en investigació per al projecte «Mecanismes Epigenòmics de la Resistència a Teràpies i Recurrència en Glioblastoma: Marcadors Teranòstics d’Última Generació».

Requisits de la plaça

Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau o títol de batxillerat.

Funcions 

 • Generar i mantenir bancs de dades moleculars generats a partir de tumors cerebrals.
 • Capacitar al personal del laboratori en tècniques bàsiques de bioinformàtica utilitzant el llenguatge computacional R.
 • Realitzar estadística descriptiva de les cohorts de pacients en estudi.
 • Compilació, inventari i enteniment de bases de dades públiques amb informació genòmica, epigenómica, transcriptòmica i proteòmica.
 • Seccionar i processar teixits tumorals embeguts en parafina.
 • Extreure i quantificar àcids nucleics i proteïnes de teixits, línies cel·lulars i mostres de sang.
 • Realitzar tècniques de biologia molecular bàsiques, com PCR convencional, RT‑PCR, PCR específica de metilació, Western blots, etc.
 • Escriure i mantenir actualitzats protocols unificats del laboratori en anglès.
 • Participar activament en les discussions científiques del grup de treball.
 • En cas que els avenços de la seva feina destaquin, la persona candidata serà encoratjada a escriure resums per a conferències científiques o per publicació de protocols.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de 10 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

[Font: BOIB Núm. 120. 09/07/2020]

[Foto: Jarmoluk / Laboratory analysis / CC BY-SA 2.0]