Categoria: Recursos humans

Recurs contenciós administratiu 94/2020

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 118, de dia 4 de julioil de 2020, s’ha publicat l'Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 94/2020.

Se comunica el requeriment fet per la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 94/2020, contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, 3 de desembre de 2019, per la qual es va desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'Acord del Tribunal Qualificador del procés selectiu per cobrir places vacants de la categoria d'infermer/infermera, convocat mitjançant la Resolució del director general del Servei de Salut de 5 d'abril de 2018, pel qual no es va reconèixer com a superada la fase oposició a la persona recorrent.

En conseqüència, se cita a termini per comparèixer i personar-se en el termini de 9 dies davant la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant procurador amb poder suficient i subscrita per lletrat.

[Font: BOIB. Núm. 118. 04/07/2020

[Foto: Infosalut / Infermeres / CC BY-NC-SA 4.0]

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.