Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Qualitat Projecte de creació del Comitè d'Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d'ètica del sistema sanitari públic o privat

Projecte de creació del Comitè d'Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d'ètica del sistema sanitari públic o privat

La Conselleria de Salut ha publicat la informació sobre el tràmit i informació pública del Projecte de decret de creació del Comitè d'Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d'ètica assistencial del sistema sanitari públic o privat.

Aquest Projecte de decret té com a objectiu regular la creació, composició, regim de funcionament, funcions i règim d’acreditació del Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears, com també dels comitès d’ètica assistencial de les gerències i centres hospitalaris del sistema sanitari públic, com també dels centres hospitalaris del sistema sanitari privat, com a òrgan superior i òrgans generals de deliberació, de caràcter multidisciplinari, per a l'assessorament de pacients i persones usuàries, professionals de la salut i equips directius dels centres sanitaris en la prevenció o resolució dels conflictes ètics que es puguin generar en el procés d'atenció sanitària.

Informació sobre el tràmit d’informació pública

Segons la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans es poden informar del Projecte de decret de creació del Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d’ètica assistencial del sistema sanitari públic o privat i incorporar-hi propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General Planificació, Avaluació i Farmàcia (plaça d’Espanya, núm. 9, Palma), o a qualsevol dels llocs que determina la legislació vigent, i han d’anar adreçades a la Direcció General Planificació, Avaluació i Farmàcia.

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions a través dels mitjans telemàtics, des de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.

[Font: Conselleria de Salut. 1/02/2018]

[Foto: Infosalut]