Categoria: Estudis i projectes

Immunosensors mòbils d'origami per a la ràpida detecció d'infeccions del tracte urinari

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Grup Multidisciplinar de Sèpsia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat un article sobre immunosensors mòbils d'origami per a la ràpida detecció d'infeccions del tracte urinari.

Cristina Adrover-Jaume, Estrella Rojo-Molinero, Antonio Clemente, Steven M Russell, Javier Arranz, Antonio Oliver i "Mobile origami immunosensors for the rapid detection of urinary tract infections" a la revista Analyst.

Les infeccions del tracte urinari (ITU) tenen una altra prevalença i poden donar lloc a mals resultats per als pacients si progressa a una urosèpsia. Aquí s'introdueix uns biosensors mòbils origami que detecten ITUs causades per E. coli a peu de llit en menys de 7 minuts. Els biosensors origami es fan una peça de paper que conté nanopartícules amb anticossos. Quan la mostra d'orina conté E. coli, els biosensors generats per taques de color en la tira de paper. Aquests s'identifiquen llavors amb una aplicació del mòbil que calcula la intensitat del píxel a temps real. Les proves són altament específiques i no hi ha reacció creuada amb altres uropatògens comuns. A més, els biosensors només varen donar un fals negatiu quan es va demanar en un panell que contenia 57 mostres d'orina de pacients, la qual cosa demostra que tenen una gran sensibilitat i especificitat. Això, junt amb l'assaig ràpid i detecció a través de telèfons mòbils, fa que siguin molt útils per ajudar en el diagnòstic d'ITUs en el punt d'atenció.

Referència de l'article
Adrover-Jaume C, Rojo-Molinero E, Clemente A, Russell SM, Arranz J, Oliver A, et al. Mobile origami immunosensors for the rapid detection of urinary tract infections. Analyst. 2021;145(24):7916-21. doi: 10.1039/d0an01218a. PubMed PMID: 33020772.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric | Text complet

[Font: Bibliosalut]

[Foto: hippopx / Smartphone / Creative Commons Zero - CC0]