Categoria: Estudis i projectes

Diferents signatures de metilació en el moment del diagnòstic en pacients amb síndromes mielodisplàstiques d'alt risc i LMA secundària prediuen la resposta a l'azacitidina i una major supervivència

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha participat en un estudi sobre diferents signatures de metilació en el moment del diagnòstic en pacients amb síndromes mielodisplàstiques d'alt risc i leucèmia mieloide aguda secundària prediuen la resposta a l'azacitidina i una major supervivència. També hi han participat diferents centres espanyols.

Joan Bargay, hematòleg de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Different methylation signatures at diagnosis in patients with high-risk myelodysplastic syndromes and secondary acute myeloid leukemia predict azacitidine response and longer survival" a la revista Clinical Epigenetics.

La teràpia epigenètica, utilitzant agents hipometilants (AHM), se sap que és efectiu en el tractament de síndromes mielodisplàstic d'alt risc (SMD) i pacients amb leucèmia aguda mieloide (LAM) els quals no són adequats per a quimioteràpia intensiva i/o trasplantament de cèl·lules mare al·logèniques. Però, els nivells de resposta a l'AHM són baixos i hi ha una necessitat desconeguda en trobar un pronòstic i biomarcadors predictius de resposta de tractament i supervivència total. Es va dur a terme una anàlisi de metilació global i setanta-cinc pacients amb alt risc de SMD i LAM secundària que varen ser inclosos en el protocol CETLAM SMD-09, en el que els pacients varen rebre AHM o tractament intensiu d'acord amb l'edat, comorbiditats i citogenètica.

L'anàlisi no supervisat del patró de metilació global en el moment del diagnòstic no va permetre diferenciar als pacients segons el subtipus citològic, els grups citogenètics, la resposta al tractament o el resultat del pacient. Però, després d'una anàlisi supervisat es troba una signatura de metilació definida per dues-centes sondes, que va permetre diferenciar entre els pacients que responien i els que no responien al tractament amb azacitidina (AZA) i un patró de metilació diferent també definit per dues-centes sondes que varen permetre diferenciar als pacients segons la seva supervivència. Quan es varen estudiar les mostres de seguiment, es confirma que l'AZA disminueix la metilació global de l'ADN, però en la cohort el grau de disminució de metilació no es va correlacionar amb el tipus de resposta. La signatura de metilació detectada en el moment del diagnòstic no va ser útil en les mostres tractades per distingir als pacients que anaven a recaure o progressar.

Les troballes suggereixen que en un subconjunt de CpGs específiques, els patrons de metilació de l'ADN alterats en el moment del diagnòstic poden ser útils com a biomarcadors per predir la resposta a l'AZA i la supervivència.

Referència de l'article
Cabezón M, Malinverni R, Bargay J, Xicoy B, Marcé S, Garrido A, et al. Different methylation signatures at diagnosis in patients with high-risk myelodysplastic syndromes and secondary acute myeloid leukemia predict azacitidine response and longer survival. Clin Epigenetics. 2021;13(1):9. doi: 10.1186/s13148-021-01002-y. PubMed PMID:33446256.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut / Gent al carrer / CC BY-NC-SA 4.0]