Categoria: Estudis i projectes

Resultats dels pacients fràgils amb IC que compleixen els criteris d'alt risc de l'estudi DEED FRAIL-AHF

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació d'un estudi els resultats a trenta dies dels pacients majors fràgils amb insuficiència cardíaca aguda donats d'alta des d'urgències o les seves unitat vinculades que compleixen els criteris d'alt risc de l'estudi DEED FRAIL-AHF. També hi han participat diferents centres espanyols.

Xavier Rosselló, cardiòleg de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador del grup de Fisiopatologia i terapèutica cardiovascular de  de l'IdISBa, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Resultados a 30 días en los pacientes mayores frágiles con insuficiencia cardiaca aguda dados de alta desde urgencias o sus unidades vinculadas que cumplen los criterios de alto riesgo del estudio DEED FRAIL-AHF" a la revista Emergencias.

Es volia estudiar l'efecte a trenta dies dels criteris d'alt risc (CAR) en els majors fràgils amb insuficiència cardíaca aguda (ICA) donats d'alta des d'urgències o unitats vinculades (URG_UV).

Es va fer una anàlisi secundària del registre OAK-Discharge. Es varen seleccionar pacients fràgils ≥ 70 amb ICA donats d'alta des d'URG_UV. Els CAR es varen classificar en modificables (CAR_M) i no modificables (CAR_NM). Les variables de resultat varen ser la composta cardiovascular (VC_CV) (revisita o hospitalització per ICA o mortalitat cardiovascular) i dies vius fora de l'hospital (DVFH) a trenta dies de l'alta.

Els CAR són freqüents amb ICA donats d'alta des d'URG_UV i la seva presència s'associa a pitjors resultats a trenta dies després de l'alta.

Referència de l'article
Martín-Sánchez FJ, Parra Esquivel P, Llopis García G, González Del Castillo J, Rodríguez Adrada E, Espinosa B, et al. Resultados a 30 días en los pacientes mayores frágiles con insuficiencia cardiaca aguda dados de alta desde urgencias o sus unidades vinculadas que cumplen los criterios de alto riesgo del estudio DEED FRAIL-AHF. Emergencias. 2021;33(3):165-73. PubMed PMID:33978329.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric | Text complet

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]