Categoria: Estudis i projectes

Millora dels resultats a curt termini dels trasplantaments de ronyó en donació controlada

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en un estudi sobre la millora dels resultats a curt termini dels trasplantaments de ronyó en donació controlada després d'una determinació circulatòria de la mort amb l'ús de la perfussió regional normotèrmica. També hi han participat diferents centres espanyols.

Alberto Rodríguez-Salgado, metge de medicina intensiva de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Improved short-term outcomes of kidney transplants in controlled donation after the circulatory determination of death with the use of normothermic regional perfusion" a la revista American Journal of Transplantation.

La perfusió regional normotèrmica (PRN) permet la perfusió in situ d'òrgans amb sang oxigenada en la donació després de la determinació circulatòria de la mort (DCDD). L'objectiu és avaluar l'impacte de la PRN en els resultats a curt termini dels trasplantaments renals en DCDD controlada (cDCDD). Es tracta d'un estudi multicèntric, nacional i retrospectiu que compara els ronyons de cDCDD obtinguts amb NRP enfront de la tècnica estàndard de recuperació ràpida (RR). Durant 2012-2018, es van realitzar a Espanya 2302 trasplantaments renals d'adults de cDCDD mitjançant NRP (n = 865) o RR (n = 1437). Els grups d'estudi es van diferenciar en l'edat del donant i del receptor, en el temps d'isquèmia en calenta i en fred i en l'ús de la perfusió mecànica ex situ. Els trasplantaments del grup NRP es van realitzar amb major freqüència en centres de gran volum (≥90 trasplantaments/any). Mitjançant l'aparellament per puntuació de propensió, es van obtenir dues cohorts amb un total de 770 pacients. Després de l'aparellament, no es van observar diferències estadísticament significatives entre els grups quant a la no funció primària (p = 0,261) i la mortalitat a 1 any (p = 0,111). No obstant això, l'RR dels ronyons es va associar amb un augment significatiu de les probabilitats de retard en la funció de l'empelt (OR 1,97 [IC del 95%: 1,43-2,72]; p < 0,001) i de pèrdua de l'empelt a un any (OR 1,77 [IC del 95%: 1,01-3,17]; p = 0,034). En conclusió, en comparació amb l'RR, la PRN sembla millorar els resultats a curt termini dels trasplantaments renals de cDCDD.

Referència de l'article
Padilla M, Coll E, Fernández-Pérez C, Pont T, Ruiz Á, Pérez-Redondo M, et al. Improved short-term outcomes of kidney transplants in controlled donation after the circulatory determination of death with the use of normothermic regional perfusion. Am J Transplant. Abr 2021. doi: 10.1111/ajt.16622. PubMed PMID:33891793.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Govern de les Illes Balears]