Categoria: Estudis i projectes

Predicció de fenotips de susceptibilitat de Pseudomonas aeruginosa a partir de l'anàlisi del resistoma de la seqüència del genoma complet

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Microbiologia i la Unitat d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitàri Illes Balears (IdISBa) han publicat un estudi sobre la predicció de fenotips de susceptibilitat de Pseudomonas aeruginosa a partir de l'anàlisi del resistoma de la seqüència del genoma complet. També hi ha participat el Grup d'Estudi de Pseudomonas GEMARA-SEIMC/REIPI.

Sara Cortes-Lara, Ester Del Barrio-Tofiño, Carla López-Causapé i Antonio Oliver, microbiòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases i investigadors de l'IdISBa, han participat en la publicació de l'article amb el títol "Predicting Pseudomonas aeruginosa susceptibility phenotypes from whole genome sequence resistome analysis" a la revista Clinical Microbiology and Infection.

L'objectiu era desenvolupar i validar una puntuació de resistència genotípica de Pseudomonas aeruginosa, basat en l'anàlisi de seqüència del genoma complet resistoma, per predir els fenotips de susceptibilitat antimicrobiana.

Es va desenvolupar un sistema de puntuació basat en l'anàlisi de la resistència impulsada per mutacions en 40 gens cromosòmics i la resistència adquirida horitzontalment (Resfinder) per a la ceftazidima, el ceftolozano/*tazobactam, el meropenem, la ciprofloxacina i la tobramicina. Els gens/mutacions de resistència es van puntuar de 0 (sense efecte) a 1 (resistència clínica EUCAST). Es van seqüenciar completament 100 ceps de tipus salvatge obtingudes de 51 hospitals diferents durant un estudi multicèntric de 2017 i es van analitzar per a definir un catàleg de polimorfismes naturals en els 40 gens de resistència cromosòmica. La capacitat de la puntuació genotípica per a predir el fenotip de susceptibilitat es va provar en 204 aïllats seleccionats a l'atzar dels 51 hospitals (4 de cada hospital).

Encara que en aquest estudi de prova de concepte es va evidenciar un marge de millora, es va documentar una bona correlació general entre la puntuació de resistència genotípica i el perfil de susceptibilitat. És necessari continuar perfeccionant el sistema de puntuació, automatitzar-lo i provar-lo en grans cohorts internacionals.

Referència de l'article
Cortes-Lara S, Barrio-Tofiño E del, López-Causapé C, Oliver A, Martínez-Martínez L, Bou G, et al. Predicting Pseudomonas aeruginosa susceptibility phenotypes from whole genome sequence resistome analysis. Clin Microbiol Infect. Mai 2021. doi: 10.1016/j.cmi.2021.05.011. PubMed PMID:34015532.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]