Categoria: Estudis i projectes

Associació de l'albuminúria a la càrrega hepàtica de ferro en pacients amb fetge gras no alcohòlic i síndrome metabòlica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX), amb membres de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), Atenció Primària de Mallorca i el Servei d'Ànàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases han participat en la publicació d'un estudi sobre l'associació de l'albuminúria a la càrrega hepàtica de ferro en pacients amb fetge gras no alcohòlic i síndrome metabòlica. També hi han participat Red Asistencial Juaneda, el CIBEROBN, la Universitat de Navarra i IMDEA Food.

Manuela Abbate, Sofía Montemayor, Catalina M MascaróSilvia TejadaAntoni Sureda i Josep Antoni Tur, investigadores del Grup NUCOX; Lucía Ugarriza, investigadora del Grup NUCOX i metgessa de medicina familiar i comunitària del CS Camp Redó; i Cristina Gómez, facultativa del Servei d'Ànàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases; han publicat l'article amb el títol "Albuminuria Is Associated with Hepatic Iron Load in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Metabolic Syndrome" a la revista Journal of Clinical Medicine.

L'augment de l'albuminúria és associada amb l'augment de la ferritina sèrica, la resistència a la insulina i a la malaltia del fetge no alcohòlic (MFNA). L'acumulació del ferró al fetge es relaciona a la hiperferritinèmia, resistència a la insulina i MFNA; però no hi ha evidència de la seva relació amb l'albuminúria.

Es volia avaluar la relació entre la càrrega de ferro hepàtic i relació d'albúmina-creatinina en orina (ACRO) en pacients amb síndrome metabòlica (MetS) i MFNA.

Es varen seleccionar un total de 75 pacients amb MetS i MFNA (amb 40-60 anys), BMI 27-40 kg/m²) d'una cohort d'acord amb la informació disponible sobre càrrega de ferro hepàtic (HepFe) per ressonància magnètica (RMI). Els pacients es varen sotmetre a mesuraments antropomètrics, proves bioquímiques i RMI del fetge. L'augment de l'albuminúria es va definir per ACRO.

La càrrega de ferro, la ferritina sèrica, la insulina en dejú i les plaquetes es varen associar independentment amb l'albuminúria. En el context del MetS, els estadis més alts de MFNA varen presentar nivells més alts d'HepFe. Els nivells més alts d'HepFe es varen acompanyar amb un augment de la ferritina sèrica, resistència a la insulina i ACRO. L'associació entre l'acumulació de ferro, MetS i MFNA podria representar un major factor de risc per al desenvolupament d'augment de l'albuminúria.

Referència de l'article
Abbate M, Montemayor S, Mascaró CM, Casares M, Gómez C, Ugarriza L, et al. Albuminuria Is Associated with Hepatic Iron Load in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Metabolic Syndrome. J Clin Med. 2021;10(14):3187. doi: 10.3390/jcm10143187. PubMed PMID: 34300354.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut / Home gran assegut a un banc / CC BY-NC-SA 4.0]