Categoria: Estudis i projectes

Benzofuranil-2-imidazoles com a lligands del receptor I2 d'imidazolina per a la malaltia d'Alzheimer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), juntament amb l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han participat en la publicació d'un article sobre noves estratègies per fer front a malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. També hi han participat diferents centres espanyols.

Jesús Andrés García Sevilla, investigador de l'IUNICS i de l'IdISBa, ha participat en l'article "Benzofuranyl-2-imidazoles as imidazoline I2 receptor ligands for Alzheimer’s disease" a la revista European Journal of Medical Chemistry.

Descobriments recents mostren la modulació farmacològica dels receptors I2 d'imidazolina (I2-IR) com una nova estratègia per fer front a malalties neurodegeneratives que la medicina no ha tractat. En aquest treball, s'informa de la caracterització química, la relació quantitativa tridimensional estructura-activitat (3D-QSAR) i l'ADMET in silico d'una família de benzofuranil-2-imidazoles que mostren afinitat contra els I2-IR del cervell humà i s'ha predit que la majoria d'ells són permeables al cervell. El tractament agut en ratolins amb el 2-(benzofuranil)-2-imizadol, conegut com a LSL60101 (garsevil), va mostrar propietats de no afinitat en els estudis ADMET i un perfil farmacocinètic òptim. A més, el LSL60101 va induir la hipotèrmia en ratolins i va disminuir la proteïna proapoptòtica FADD a l'hipocamp. Els estudis in vivo en el model murí de la malaltia d'Alzheimer familiar 5xFAD amb el compost representatiu, van revelar disminucions significatives en els nivells d'expressió proteica de les enzimes antioxidants superòxid dismutasa i glutatió peroxidasa a l'hipocamp. En general, LSL60101 du a terme un paper neuroprotector, ja que redueix l'apoptosi i modula l'estrès oxidatiu.

Referència de l'article
Santos-García D, de Deus T, Cores C, Canfield H, Paz González JM, Martínez Miró C, et al. Predictors of Global Non-Motor Symptoms Burden Progression in Parkinson’s Disease. Results from the COPPADIS Cohort at 2-Year Follow-Up. J Pers Med. 2021;11(7):626. doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113540. PubMed PMID: 34118720.

Enllaços Bibliosalut

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut / Parella esperant / CC BY-NC-SA 4.0]