Categoria: Estudis i projectes

Classificació de les lesions per pressió i de les fotografies de danys a la pell per part d'infermers i estudiants d'infermeria a Espanya

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Grup CurEs, de l'Institut d'Ivestigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), amb membres del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de l'Hospital de Manacor, han participat en un estudi observacional sobre lesions per pressió (PI) i altres lesions cutànies.

Miguel Ángel Rodríguez-Calero, investigador del Grup CurES i infermer del Servei de Salut de les Illes Balears, juntament amb Antònia Fullana Matas, de l'Hospital de Manacor, i Rosa Miró Bonet, del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, han participat en la publicació de l'article "Classification of pressure injury stages and skin damage photographs by rns and nursing students in Spain: An observational comparison study" a la revista Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing.

El propòsit d'aquest estudi va ser avaluar i classificar les lesions per pressió (PI) i altres lesions cutànies segons el judici de les infermeres i de les estudiants d'infermeria de l'hospital que s'han format recentment en la cura de ferides, emprant fotografies i comparant els resultats amb els dels experts en la cura de ferides.

Es va elaborar una enquesta observacional transversal entre infermeres de l'Hospital de Manacor i estudiants de tercer any d'infermeria de la UIB. Les dades es varen recollir el juny de 2017.

L'instrument de l'enquesta va anar acompanyat d'un conjunt de 24 fotografies en 7 categories de lesions cutànies, com les PI o el dany cutani associat a la humitat, que els enquestats havien de classificar. Es va elaborar una anàlisi descriptiva de les classificacions i es compararen els nivells d'acord mitjançant la prova de khi-quadrat amb les avaluacions i classificacions d'un panell d'experts.

En total es varen incloure en les anàlisis 314 enquestes (119 infermeres i 115 estudiants). Els resultats varen mostrar una àmplia variabilitat entre els participants, amb nivell d'acord amb l'opinió dels experts que oscil·lava entre el 91,4% i el 15,61%. Els nivells d'acord varen ser substancialment més baixos per a les PI sense categoria (47,92%), les causades per humitat (53,50%) i les d'etiologia mixta (38,37%) que per a les PI de categories 1 a 4. Cal destacar que el 62,12% dels treballadors residents no havien rebut formació o educació contínua sobre PI durant els dons anys anteriors. Aquesta mancança en la formació es va associar de forma estadísticament significativa amb la precisió de la classificació realitzada pels residents per algunes de les fotografies avaluades, com el dany cutani associat a la humitat.

Com a conclusió es varen trobar discrepàncies en la classificació de les PI i d'altres ferides entre els experts, les infermeres i els estudiants. La provisió periòdica d'informació actualitzada en els programes de formació i educació contínua és imprescindible per a mantenir la capacitat dels infermers d'identificar i classificar les Pi i d'altres danys relacionats amb la pell.

Referència de l'article
Rodriguez-Calero MA, Fullana-Matas A, Miró-Bonet R. Classification of pressure injury stages and skin damage photographs by rns and nursing students in Spain: An observational comparison study. 2021;48(5):403-9. doi: 10.1097/WON.0000000000000803. PubMed PMID: 34495930.

Enllaços Bibliosalut 

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / Infermera d'atenció primària busca un pols pedi per comprovar la circulació / CC BY-NC-SA 4.0]