Categoria: Estudis i projectes

Detecció optimitzada de la IL-6 pulmonar mitjançant liqüefacció enzimàtica de mostres del tracte respiratori baix

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Grup Multidisciplinari de Sèpsia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), el Departament de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases; el Departament de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Son Espases, el Departament de Medicina Intensiva de l'Hospital Can Misses i la Unitat Multidisciplinària de Sèpsia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, junt amb el Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears, han publicat un estudi sobre l'aplicació per al maneig de pacients amb ventilació de la detecció optimitzada de la IL-6 pulmonar mitjançant liqüefacció enzimàtica de mostres del tracte respiratori baix.

Antonio Clemente, Alejandra Alba-Patiño, Giulia SantopoloEnrique Barón i Roberto de la Rica, investigadors del Grup Multidisciplinar de Sèpsia de l'IdISBa; Estrella Rojo-Molinero i Antonio Oliver, microbiòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases; Jon Pérez-Bárcena; metge de medicina intensiva de l'Hospital Universitari Son Espases; Paz Merino de Cos, metgessa de medicina intensiva de l'Hospital Can Misses; María Aranda, Alberto Del Castillo, Antonia Socias, metges de medicina intensiva de l'Hospital Universitari Son Llàtzer; i , investigador del Grup Multidisciplinari de Sèpsia i metge de medicina intensiva de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, han publicat l'article amb el títol "Optimized detection of lung IL-6 via enzymatic liquefaction of low respiratory tract samples: application for managing ventilated patients" a la revista Analyst.

La IL-6 pulmonar és un biomarcador prometedor per predir la insuficiència respiratòria durant les infeccions pulmonars. Aquest biomarcador es troba en mostres respiratòries que han de ser liquades abans de la seva anàlisi. Els mètodes tradicionals de liquació utilitzen agents reductors com el ditiotreitol (DTT). No obstant això, el DTT perjudica la immunodetecció i no liqua les mostres molt viscoses.

Es proposa un mètode enzimàtic que liqua les mostres mitjançant la generació de bombolles d'O2 amb catalasa endògena. Les mostres del tracte respiratori baix de 48 pacients amb ventilació mecànica (38 amb infecció per SARS-CoV-2) es van tractar amb DTT o amb el mètode enzimàtic. Es fa servir la turbidimetria per a comparar el grau de liqüefacció i la IL-6 es va quantificar amb ELISA. Finalment, es va usar l'AUC-ROC, l'anàlisi de supervivència i components principals per a avaluar l'associació entre el compromís respiratori o la inflamació local i la IL-6 determinada amb tots dos mètodes. Les mostres tractades enzimáticament es van liquar millor que les reduïdes per DTT, la qual cosa va donar lloc a majors senyals d'ELISA. Els nivells d'IL-6 pulmonar obtinguts amb el procediment enzimàtic es van correlacionar negativament amb l'índex d'oxigenació (PaO2/FiO2) i el temps de ventilació mecànica.

El mètode de liqüefacció enzimàtica proposat millora la sensibilitat per a la detecció d'IL-6 pulmonar en mostres respiratòries, la qual cosa augmenta el seu poder predictiu com biomarcador per a avaluar el compliment respiratori.

Referència de l'article
Clemente A, Alba-Patiño A, Santopolo G, Barón E, Rojo-Molinero E, Oliver A, et al. Optimized detection of lung IL-6 via enzymatic liquefaction of low respiratory tract samples: application for managing ventilated patients. Analyst. 2021;146(21):6537–46. doi: 10.1039/d1an00763g. PubMed PMID: 34581315.

Enllaços Bibliosalut 

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Govern de les Illes Balears]