Categoria: Estudis i projectes

Possible estratègia terapèutica pel trastorn per TDAH utilitzant productes naturals

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El grup d'investigació en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la Universitat de les Illes Balears i de l'IdISBa, el CIBEROBN, l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) ha participat en un estudi sobre una possible estratègia terapèutica pel trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat utilitzant productes naturals per dirigir el PI3K. També hi han participat Kermanshah University of Medical Sciences, la Tehran University of Medical Sciences i la Universidad Central de Chile.

Antoni Sureda, investigador del NUCOX, del CIBEROBN, de l'IdISBa i de l'IUNICS, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Targeting PI3K by Natural Products: A potential therapeutic strategy for Attention-Deficit Hyperactivity Disorder?" a la revista Current Neuropharmacology.

El Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn psiquiàtric infantil molt freqüent. En general, un infant amb TDAH té importants problemes d'atenció amb dificultat per concentrar-se en un tema i sol estar associat a la impulsivilitat i l'activitat excessiva. L'etiologia del TDAH en la majoria de pacients és desconeguda, encara es considera que és una malaltia multifactorial causada per una combinació de factors genètics i ambientals. Diversos factors, com l'existència de problemes de salut mental, nutricional o general durant la infància, així com el consum de tabac i alcohol durant l'embaràs, estan relacionats amb un major risc de patir TDAH. Les característiques conductuals i psicològiques del TDAH inclouen ansietat, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la conducta, trastorns del llenguatge i problemes d'aprenentatge. Aquests símptomes afecten als individus, a les famílies i a les comunitats, alterant negativament els resultats educatius i socials, tensant les relacions entres pares i fills i augmentant l'ús dels serveis sanitaris. El TDAH pot estar associat a dèficits en les neurones noradrenèrgiques inhibitòries frontoestriades en les estructures estriades inferiors que són impulsades predominantment per les neurones dopaminèrgiques. Les fosfoinositides 3-cinases (PIC3Ks) són una família conservada de lípid-cinases que controlen un nombre de processos cel·lulars, incloent-hi la proliferació cel·lular, la diferenciació, la migració, el metabolisme de la insulina i l'apoptosi. Donat que les PI3Ks tenen un paper important en el control de la neurona noradrenèrgica, s'obren noves perspectives en la investigació del TDAH i altres malalties cerebral del desenvolupament. Aquesta revisió mostra proves de la possible utilitat de les PI3K i els seus moduladors com a possible tractament del TDAH.

Referència de l'article
Noori T, Sahebgharani M, Sureda A, Sobarzo-Sanchez E, Fakhri S, Shirooie S. Targeting PI3K by Natural Products: A potential therapeutic strategy for Attention-Deficit Hyperactivity Disorder? Curr Neuropharmacol. 2022. doi: 10.2174/1570159X20666220119125040. PubMed PMID: 35043762.

Enllaços Bibliosalut 

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Govern de les Illes Balears]