Categoria: Estudis i projectes

Diferències en l'equilibri postural, la sensibilitat al dolor i la depressió en individus amb dolor agut i crònic d'esquena

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), junt amb la Universitat de les Illes Balears i el IUNICS han publicat un estudi sobre les diferències en l'equilibri postural, la sensibilitat al dolor i la depressió en individus amb dolor agut i crònic d'esquena. També hi ha participat la Universidade Federal da Bahia.

José Antonio Mingorance, Pedro Montoya i Inmaculada Riquelme, investigadors de l'IdISBa han publicat l'article amb el títol "Differences in Postural Balance, Pain Sensitivity and Depression between Individuals with Acute and Chronic Back Pain" a la revista Journal of Clinical Medicine.

Es volien comparar les diferències en l'equilibri postural, el dolor i la depressió en pacients amb dolor crònic i agut en la part baixa de l'esquena. Varen formar part de l'estudi vint pacients amb dolor crònic a la part baixa de l'esquena i vint amb dolor agut de l'Edward Francis Small Hospital (Banjul, Gàmbia), així com vint controls sense dolor d'edat semblant. Es va utilitzar el test Romberg modificat per avaluar l'equilibri postural durant un minut amb els ulls tancats. El balanceig postural en els eixos anteroposterior i mediolateral es va gravar en vídeo durant l'execució del test i analitzat després amb un software de codi obert per a l'anàlisi del moviment (CvMob). Es va avaluar la sensibilitat al dolor amb mitges de llindars de dolor per pressió i també la depressió amb un qüestionari auto informat (PHQ-9).

Com a resultat, els pacients amb dolor crònic a la part baixa de l'esquena varen mostrar un equilibri corporal més pobre (major variabilitat als eixos anteroposterior i mediolateral i velocitat de balanceig corporal més ràpida) que els pacients amb dolor agut a la part baixa de l'esquena i els controls sans. No obstant això, les diferències de grup varen desaparèixer quan es va introduir la depressió com a covariable, cosa que indica un paper important de la depressió en els dèficits d'equilibri postural dels pacients amb trastorns del dolor.

Com a conclusions, l'avaluació de l'equilibri postural i la depressió s'hauria d'implementar en la rutina clínica per al disseny d'intervencions a mida en condicions de dolor.

Referència de l'article
Mingorance JA, Montoya P, Vivas Miranda JG, Riquelme I. Differences in Postural Balance, Pain Sensitivity and Depression between Individuals with Acute and Chronic Back Pain. J Clin Med. 2022 May 10;11(10):2700. doi: 10.3390/jcm11102700. PubMed PMID: 35628827.

Enllaços Bibliosalut Text complet

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Sukhjinder / A girl in back pain / CC0 1.0]