Categoria: Estudis i projectes

Anàlisi de l'atenció a l'infart amb elevació del segment ST a Espanya

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació dels resultats del registre Codi Infart ACI-SEC sobre l'anàlisi de l'atenció a l'infart amb elevació del segment ST a Espanya. També hi han participat diferents centres espanyols.

Xavier Rosselló, cardiòleg de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador del grup de Fisiopatologia i terapèutica cardiovascular de l'IdISBa, han publicat l'article amb el títol "Análisis de la atención al infarto con elevación del segmento ST en España. Resultados del Registro de Código Infarto de la ACI-SEC" a la Revista Española de Cardiología.

Les xarxes de Codi Infart han de garantir una atenció a l'infart agut de miocardi amb elevació del segment ST amb bons resultats clínics i dins dels paràmetres de temps recomanats. No hi ha informació contemporània sobre el funcionament d'aquestes xarxes a Espanya. L'objectiu és analitzar les característiques clíniques dels pacients atesos, el temps fins a la reperfusió, les característiques de la intervenció realitzada i la mortalitat a trenta dies.

Es va dur a terme un registre prospectiu, observacional i multicèntric de pacients els consecutius atesos en 17 xarxes de Codi Infart a Espanya (83 centres amb Codi Infart) entre l'1 d'abril i el 30 de juny de 2019.

Es va tractar amb angioplàstia primària a la immensa majoria dels pacients amb infart agut de miocardi amb elevació del ST i en més de la meitat dels casos el temps des del primer contacte metge fins a la reperfusió va ser relativament baixa.

Referència de l'article
Rodríguez-Leor O, Cid-Álvarez AB, Pérez de Prado A, Rosselló X, Ojeda S, Serrador A, et al. Análisis de la atención al infarto con elevación del segmento ST en España. Resultados del Registro de Código Infarto de la ACI-SEC. Rev Española Cardiol (English Ed. 2022 Aug;75(8):669–80. doi: 10.1016/j.rec.2021.12.005. PubMed PMID: 35067471.

Enllaços Bibliosalut

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut]