Categoria: Estudis i projectes

Agregació de relacions de preferència difuses ordenades linealment basada en la coherència

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), junt amb la Universitat de les Illes Balears i la Universidad de Alcalá, han publicat un estudi sobre agregació de relacions de preferència difuses ordenades linealment basada en la coherència.

Pilar Fuster Parra  i Javier Martín, investigadora i investigador de l'IdISBa, han participat en la publicació de l'article amb el títol "Aggregation for linearly ordered fuzzy preference relations based on consistency" a la revista Fuzzy Sets and Systems.

L'estudi de la consistència en models de presa de decisions és de gran importància. Aquesta proposta tracta d'un tipus especial de funcions d'agregació esteses per a garantir la consistència que es basa en la consistència T-S de relacions de preferència difuses ordenades linealment (classificació difosa de preferències). Es proporcionen les condicions necessàries per a garantir la consistència en el procés d'agregació. A més, es presenten les condicions suficients per a garantir l'existència de funcions d'agregació esteses que verifiquin la consistència T-S. També es donen alguns exemples de funcions d'aquest tipus. S'estableix l'equivalència entre la consistència T-S i la consistència additiva per a relacions de preferència difuses.

Referència de l'article
Calvo T, Fuster-Parra P, Martín J, Mayor G. Aggregation for linearly ordered fuzzy preference relations based on consistency. Fuzzy Sets Syst. 2022 Oct;446:38–52. doi: 10.1016/j.fss.2020.12.006.

Enllaços Bibliosalut

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: BigOakFlickr / Macbook keyboard macro / CC BY­ND 2.0]