Categoria: Estudis i projectes

Reunions interdisciplinàries en atenció primària per millorar resultats en salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Atenció Primària de Mallorca ha participat en una experiència organitzativa en l'equip d'atenció primària per obtenir resultats en salut fent reunions interdisciplinars.

Lucía Gorreto Lópezorcid, metgessa de medicina familiar i comunitària del CS Coll d'en Rabassa, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Reuniones interdisciplinares en Atención Primaria (AP): Experiencia organizativa en el equipo de AP para obtener resultados en salud" a la revista Academic Journal of Health Sciences.

El model d'atenció centrat en la persona requereix d'un enfocament integral i integrat per un equip interdisciplinari. La intervenció de totes les disciplines permet tenir un enfocament biopsicosocial de la persona i el seu entorn considerant tots els determinants socials de la salut.

Es volien establir reunions periòdiques sistematitzades per facilitar l'avaluació i millorar el procés assistencial d'un grup concret de pacients, així com, la coordinació entre els diferents professionals i àmbits assistencials.

En un equip d'AP, va sorgir la necessitat d'iniciar aquesta metodologia en la qual, mèdica i infermera que compten amb un contingent de pacients el grau de morbiditat dels quals ajustat (GMA) 4 és de 91 pacients i 284 pacients GMA3, dels quals 135 s'identifiquen com a pacients crònics complexos (PCC) i 18 pacients crònics avançats (PCA).

Amb la intenció de garantir la continuïtat assistencial, atenció integrada i facilitar la coordinació entre nivells assistencials, s'inicien reunions, amb periodicitat mensual, entre l'equip bàsic d'AP, seguint la següent metodologia: L'equip referent després d'atenció domiciliària amb valoració integral del pacient, la seva família i l'entorn, proposa el cas i el presenta. Amb la treballadora social i la infermera gestora de casos comunitària (IGCC) acordaran data per a la reunió, en agenda programada amb els casos acordats a discutir, amb temps total de 60 minuts aproximadament. Es descriurà la situació actual del cas i els objectius establerts per cada professional, amb la voluntat de pacient i/o família, les seves capacitats i recursos viables. La resta dels professionals, exposen les seves intervencions i plans de treball fins al moment o estableixen les possibles vies d'actuació a consensuar amb pacient i/o família.

La treballadora social, si precisa, realitzarà coordinació amb la resta dels recursos socials. L'IGCC establirà enllaç amb la resta dels nivells assistencials, així com, procedirà a gestionar els recursos precisos. En següent reunió s'acorda pla de treball de cada professional i aquestes tasques es revisaran al principi de la reunió del següent mes.

Es va aconseguir un abordatge integrador amb millora de paràmetres clínics i socials dels pacients abordats, la qual cosa beneficia a l'usuari, la seva família i a l'equip referent d'AP.

Referència de l'article
Rodríguez Varela JA, Gorreto López L, Terrón Rodríguez ME, Alonso Tapia A. Reuniones interdisciplinares en Atención Primaria (AP): Experiencia organizativa en el equipo de AP para obtener resultados en salud. Acad J Heal Sci. 2023;38(6):50–6. doi: 10.3306/AJHS.2023.38.06.47.

Enllaços Bibliosalut | logo docusalut 16Text complet

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut / Centre de Salut Coll d'en Rabassa / CC BY-NC-SA 4.0]