Categoria: Estudis i projectes

Dinàmica mutacions BRAF/KRAS p.G12C en teràpia 2a línia càncer colorectal avançat

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en un estudi existeixen efectes primerencs i tardans sobre la naturalesa dinàmica de les mutacions BRAF o KRAS p.G12C en la teràpia de segona línia per a pacients amb càncer colorectal avançat.

Monica Guillot-Morales, oncòloga de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat a la publicació de l'article amb el títol "Dynamic nature of BRAF or KRAS p.G12C mutations in second-line therapy for advanced colorectal cancer patients: do early and late effects exist?" a la revista British Journal of Cancer.

Les aberracions de la xarxa de senyalització de la proteïna quinasa activada per mitògens (MAPK) en el càncer colorectal metastàtic (mCRC) generen efectes dinàmics intrínsecs i variacions temporals que són crucials, però sovint es passen per alt en les poblacions d'assaigs clínics. Aquí, s'investiga l'impacte variable en el temps del genotip de mutació de la via MAPK en la contribució de cada línia de tractament al curs clínic general.

La perspectiva dinàmica és essencial per entendre el comportament dels tumors amb genotips específics, especialment a partir de la segona línia. Això pot ser rellevant en el seguiment del pacient i la presa de decisions de tractament, especialment en casos amb mutacions diferents.

Referència de l'article
Contreras-Toledo D, Jiménez-Fonseca P, López CL, Montes AF, López Muñoz AM, Vázquez Rivera F, et al. Dynamic nature of BRAF or KRAS p.G12C mutations in second-line therapy for advanced colorectal cancer patients: do early and late effects exist? Br J Cancer. 2024 Jan 8. doi: 10.1038/s41416-023-02563-w. PubMed PMID: 38191609.

Enllaços Bibliosalut 

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Navy Medicine / Colorectal Cancer Screening / Public Domain Mark 1.0 Universal]