Categoria: Estudis i projectes

Activitat In vitro de defensines humanes contra bacteris resistents

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat un estudi sobre l'activitat in vitro de les defensines humanes HNP-1 i hBD-3 contra Gramnegatius multiresistents del grup ESKAPE d'origen clínic, i mutants seleccionats defectius en el reciclatge del peptidoglicà.

Maria Escobar-SalomIsabel María Barceló, Estrella Rojo-MolineroElena Jordana-Lluch, Gabriel CabotAntonio OliverCarlos Juan, microbiòlogues i microbiòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases, i membres de l'IdISBa, han publicat l'article amb el títol "In vitro activity of human defensins HNP-1 and hBD-3 against multidrug-resistant ESKAPE Gram-negatives of clinical origin and selected peptidoglycan recycling-defective mutants" a la revista Microbiology Spectrum.

L'ús de compostos immunes com a adjuvants antimicrobians és una idea clàssica que recupera pertinència a l'actual escenari de resistència als antibiòtics. Tot i això, l'activitat de certs pèptids antimicrobians davant de gramnegatius del grup ESKAPE no ha estat prou investigada. Per això, l'objectiu d'aquest estudi va ser determinar les activitats de les defenses humanes HNP-1 i hBD-3 soles o combinades amb agents permeabilitzants/que actuen sobre el peptidoglicà davant de Gram-negatius ESKAPE d'origen clínic [Acinetobacter baumannii (AB), Enterobacter cloacae (EC), Klebsiella pneumoniae (KP) i Pseudomones aeruginosa (PA) aguda/crònica]. Entre altres dades, els resultats suggereixen interessants nivells d'activitat de hBD-3 principalment davant AB i EC.

Referència de l'article
Escobar-Salom M, Barceló IM, Rojo-Molinero E, Jordana-Lluch E, Cabot G, Oliver A, et al. In vitro activity of human defensins HNP-1 and hBD-3 against multidrug-resistant ESKAPE Gram-negatives of clinical origin and selected peptidoglycan recycling-defective mutants. Papp-Wallace KM, editor. Microbiol Spectr. 2024 Mar 5. doi: 10.1128/spectrum.00358-24. PubMed PMID: 38441982.

Enllaços Bibliosalut | logo docusalut 16Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: / Ampoules Vaccination Vaccine / CC BY 2.0]