Categoria: Gestió de la investigació

S’ha aprovat el decret que crea i regula el registre de clústers

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, el decret pel qual es crea i es regula el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El decret també formula el paper que han de tenir les AEI o clústers dins el sistema d’R+D+I de les Balears.

L’objectiu de tenir empreses i organismes agrupats és facilitar les pràctiques innovadores que millorin la competitivitat.

La inscripció en el Registre, que dependrà de la Direcció General d’Innovació i Recerca, també facilitarà la participació de les AEI inscrites a les convocatòries d’ajudes en matèria de suport a projectes de clústers-AEI.

El decret disposa que les agrupacions empresarials innovadores han de ser entitats sense finalitat de lucre i han de conformar, en un espai geogràfic o sector productiu, una combinació d’empreses i centres d’investigació o de formació públics o privats, involucrats en processos d’intercanvi col·laboratiu, dirigits a obtenir avantatges o beneficis derivats de l’execució de projectes concrets de caràcter innovador.

L’enfortiment de clústers forma part, des de fa anys, de l’estratègia europea d’innovació.

A les Illes Balears, l’Estratègia Regional d’Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) inclou el programa de xarxes i clústers amb els objectius de facilitar l’accés de les empreses, especialment de les pimes, a la innovació, el coneixement i les tecnologies que es desenvolupen en l’àmbit europeu i internacional, i de donar suport als clústers com a instruments de gestió de projectes estratègics d’innovació oberta en cooperació internacional.

Des de l’àmbit estatal, l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2013-2020, també plantejar la necessitat de reforçar el paper dels clústers.

Requisits per a la inscripció

Les entitats sol·licitants han de presentar un pla estratègic i disposar del certificat Bronze Label o superior que atorga l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). En el cas de les AEI de nova creació, disposen de dos anys per aconseguir aquest certificat.

Les agrupacions també han de complir condicions respecte al nombre i les característiques dels ens que en formen part.

[Font: Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. 01/02/2019

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC]