Categoria: Gestió de la investigació

Mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 35, de dia 9 de febrer de 2019, s'ha publicat el Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i la Universitat.

La recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, són factors indispensables en molts d’àmbits. En l'agenda de la Unió Europea les polítiques d'I+D+i ocupen un lloc destacat.

Al llarg dels darrers anys, el descens en la inversió pública en el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació ha ocasionat un progressiu retard respecte a la Unió Europea i la pèrdua d'eficiència en el funcionament de diferents òrgans.

Les mesures contingudes en el present Reial decret llei permetran als organismes i entitats que formen part del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació complir de forma més eficaç el propòsit primordial que assisteix als mateixos (recerca científica i tècnica), per a desenvolupar la competitivitat i la societat basada en el coneixement.

En primer lloc, permetre una inversió pública i privada més eficaç en els organismes i entitats que formen part del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

En segon lloc, fomentar la incorporació del talent en aquestes organitzacions i entitats, potenciant que els millors investigadors puguin incorporar-se i consolidar les seves carreres en el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

I en tercer lloc, mitjançant aquest reial decret llei es pretén agilitar progressivament la gestió en l'àmbit del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, dotant-lo dels millors instruments procedimentals a fi que les carreres dels investigadors puguin dedicar-se íntegrament a la labor pròpia.

D'aquesta forma es regula, entre d’altres aspectes, la contractació de personal laboral, la gestió sobre financiació, la contractació de personal, les subvencions i les ajudes.

Així mateix, es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència,la Tecnologia i la Innovació.

 [Fonts: BOE. Núm. 35. 09/02/2019 - BOE. Núm. 61. 12/03/2019] 

[Foto: Universitat de les Illes Balears]