Categoria: Gestió de la investigació

S’han designat nous representants en la Comissió Mixta de Seguiment relacionada amb el finançament de la Unitat de Recerca de l'Hospital Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB de 23 de març s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern de 22 de març de 2013, sobre designació de representants en la Comissió Mixta de Seguiment prevista en el conveni subscrit amb l’Estat, en matèria d’inversions estatutàries, per al finançament de la Unitat de Recerca a l’Hospital Universitari de Son Espases.

 
En primer lloc, es disposa el cessament com a representants de la Comissió de les persones següents: 
  • El senyor Federico Sbert Muntaner, vocal titular.
  • El senyor Martí Sansaloni Oliver, vocal suplent del senyor Federico Sbert Muntaner.
En segon lloc, es designen en representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per formar part de la Comissió, les persones següents:
  • El senyor Luis Rafael Santiso Martínez, director general de Salut Pública i Consum, com a vocal titular.
  • El senyor César Vicente Sánchez, director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, com a vocal suplent del senyor Luis Rafael Santiso Martínez, director general de Salut Pública i Consum.