Categoria: Gestió de la investigació

S’han modificat els Estatuts de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB de dia 23 d’abril es publica la Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social i president de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull per la qual s’ordena la publicació de la modificació dels Estatuts d’aquesta Fundació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La Llei 7/2010 del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la disposició final novena de la Llei 9/2011, estableixen que les fundacions del sector públic es poden fusionar amb altres fundacions. Així, d’acord amb la normativa es varen emetre els informes previs i preceptius.

En el mes de març de 2012 es va acordar autoritzar les actuacions necessàries perquè la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull absorbís la Fundació Mateu Orfila d’Investigació en Salut de les Illes Balears. En el mes de maig del mateix any es va aprovar la fusió amb la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, i per tant la extinció de la FMO. La fusió es va elevar a pública mitjançant l’escriptura atorgada el mes de desembre de 2012.

D’acord amb el que s’ha esmentat, altres normes posteriors i segons la Llei 7/2010 es disposa la publicació de la modificació dels estatuts en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 54. 23/04/2013]