Categoria: Noves tecnologies

L’Hospital Comarcal d’Inca introdueix una eina per augmentar la seguretat dels pacients sotmesos a intervencions quirúrgiques

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’Hospital Comarcal d’Inca ha posat en marxa un nou mètode de verificació que persegueix augmentar la seguretat dels pacients que han de ser sotmesos a una intervenció quirúrgica. Aquest sistema procedeix d’una de les recomanacions impulsades per l’Organització Mundial de la Salut i consisteix a implementar una nova eina de treball, denominada “llista de verificació de la seguretat de la cirurgia” (surgical safety list).

El Comitè Quirúrgic, amb la col·laboració del Departament d’Informàtica, ha estat l’encarregat de dissenyar i desenvolupar la llista de verificació d’aquest Hospital, que els professionals sanitaris que participen en el procés d’intervenció quirúrgica han de comprovar a l’hora d’afrontar una operació.

Pel que fa als continguts de la llista de verificació, es compon de diversos camps que, segons un protocol establert, els professionals han d’emplenar. Per això el formulari consta d’una sèrie de preguntes amb què s’identifica el pacient, el procediment a què ha de ser sotmès, l’anestesista i el primer i el segon membre del personal d’infermeria que participaran en la intervenció.

Posteriorment, aquesta eina de comprovació i verificació de dades distingeix blocs de preguntes relatives a les tres fases diferents de l’operació. La primera seqüència de preguntes es refereix al moment anterior a la inducció de l’anestèsia: es confirmen dades sobre la identitat del pacient i el procediment a què serà sotmès, es corrobora el seu consentiment informat i es comprova el braçalet d’identificació, entre altres aspectes. El segon bloc està relacionat amb l’etapa prèvia a la incisió cutània, i hi intervenen el cirurgià, l’anestesista i el pacient, que ratifiquen les dades d’aquest i preveuen circumstàncies crítiques que es poden produir en la intervenció (durada de la cirurgia, estimació de pèrdua de sang, etc.); així mateix, l’anestesista verifica si el pacient presenta qualque problema específic, mentre que el personal d’infermeria revisa els indicadors d’esterilització i la disponibilitat de material i d’equips. Finalment, en la fase prèvia a la inducció anestèsica, la llista de verificació estableix que el personal d’infermeria confirmi oralment amb la resta de l’equip el recompte d’instrumental i d’altres materials, l’etiquetatge de mostres i la pauta posterior a la intervenció (ingrés o alta, pas directe a l’UCI o a la planta d’hospitalització).

Un dels aspectes rellevants d’aquest sistema de verificació de dades relacionades amb l’activitat quirúrgica és que tota la informació s’ha de recollir en l’ordre disposat, ja que l’eina no permet registrar respostes si prèviament no s’han emplenat oportunament totes les referències exigides en les fases anteriors. D’aquesta manera, aquesta eina proporciona un rigor metodològic, ja que el seu disseny impedeix obviar cap de les comprovacions previstes. Així doncs, encara que totes les qüestions que recull ja es tenien en compte també abans d’implementar aquesta eina, l’avantatge és que garanteix la sistematització de la recollida d’informació i facilita la coordinació dels professionals en totes les qüestions que requereixen la comunicació de l’equip.

Aquesta nova eina, que s’ha començat a implementar enguany a l’Hospital Comarcal d’Inca, s’utilitza tant en les intervencions de cirurgia major ambulatòria com en les operacions quirúrgiques, ja siguin programades o de caràcter urgent.

[Font: Hospital Comarcal d’Inca. 12/02/2014]