Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Qualitat

255.264 € per a l’atenció a les addiccions 2020

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum aportarà 255.264 € a accions conjuntes amb els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera dirigides específicament a l’atenció a les addiccions des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2020.

El Consell de Govern ha acordat autoritzar tres convenis de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera EN la finalitat dels quals és donar continuïtat a la col·laboració i coordinació en el desenvolupament d’accions en relació amb l’atenció —tractament i inserció de les persones amb problemes d’addiccions— i amb la prevenció d’addiccions.

En el cas de Menorca i Eivissa, els convenis permeten dur a terme tasques com ara la preparació i el subministrament de la metadona per a les persones usuàries de les unitats de conductes addictives (UCA). Així mateix, es donarà continuïtat al programa d’atenció, que inclou el tractament ambulatori i la inserció mitjançant les UCA per part d’un equip professional que dona cobertura a dues unitats de conductes addictives.

Igualment, a les tres illes, permetran la col·laboració en l’oferta i el seguiment de programes preventius en l’àmbit educatiu i la coordinació en les actuacions de prevenció en l’àmbit comunitari.

D’altra banda, facilitaran la col·laboració en la recollida de dades dels indicadors que se sol·licitin per poder donar resposta a les memòries sobre actuacions en addiccions.

Finalment, permetran impartir formació per a professionals.

Entre els diversos compromisos que assumeix la Conselleria citada amb la signatura dels convenis hi ha el de contribuir-hi amb 255.264 €.

Concretament, per al conveni de Menorca, la Conselleria aportarà 123.168 €; en el cas d’Eivissa, la quantitat serà de 127.488 € i, com a part del conveni de Formentera, Salut oferirà 4.608 €.Els convenis preveuen la creació de comissions de seguiment amb representants de Salut i de cada consell insular amb l’objectiu d’aprovar els protocols d’actuació derivats dels convenis, vetllar pel seu compliment, resoldre les qüestions que en plantegi l’aplicació i avaluar els projectes una vegada acabats.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 05/10/2020]

[Foto: ThorstenF / Whisky / Pixabay License]