Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Qualitat

Pròrroga del contracte del servei de transport terrestre no urgent a Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat la pròrroga del contracte del servei de transport terrestre no urgent a les Illes Balears per un valor màxim de 10.925.000 euros.

La pròrroga va des de l’1 de maig de 2021 fins al 30 d’abril de 2022.

L’accés a la prestació de transport sanitari per a persones malaltes o accidentades —que forma part de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut— fa necessari contractar aquest servei, per a la qual cosa és indispensable iniciar un procediment de contractació en el marc de la contractació pública.

El servei de transport sanitari terrestre no urgent fa referència a tres tipus de trasllats:

  • El transport no urgent programat, que són trasllats planificats amb suficient antelació per a la seva programació. Generalment es planifiquen, com a mínim, un dia abans de la realització del trasllat (per exemple: rehabilitació, diàlisi, tractaments oncològics, consultes externes, proves mèdiques...)
  • El transport no urgent no programat, que fa referència a trasllats que no han estat planificats amb suficient antelació per a la seva programació. Generalment se sol·liciten el mateix dia del trasllat (per exemple: altes hospitalàries del servei d’urgències, serveis intrahospitalaris...).
  • Serveis sol·licitats pel Centre Coordinador d’Urgències Mèdiques (SAMU-061). Se sol·liciten amb caràcter excepcional (per exemple, per a trasllats dels equips de trasplantaments d’òrgans).

El novembre de 2016 es va signar amb l’empresa Servicios Sociosanitarios Generales, SL, el contracte per al servei de transport terrestre no urgent a les Illes Balears, amb una durada prevista de 48 mesos, prorrogable per 24 mesos addicionals, i per l'import de 43,7 milions d’euros. La data de finalització del contracte és el 30 d’abril de 2021. El passat febrer es va acordar la pròrroga del contracte signat per 12 mesos addicionals.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 22/03/2021]

[Foto: SAMU 061]