Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Qualitat

Garantir el funcionament de l’activitat assistencial i la qualitat de les cures

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) per tramitar dos acords marc per garantir el funcionament correcte de l’activitat assistencial i la qualitat de les cures en els pacients dependents dels centres del'IB-Salut, per un valor màxim estimat de 2.085.510 euros.

Un dels acords té per objecte el subministrament de màscares i tubs laringis per als centres hospitalaris de l'IB-Salut per un valor màxim estimat d’1.212.776 euros. Les màscares laríngies són dispositius per al control i maneig de la via aèria en pacients adults i pediàtrics sota anestèsia general. L’ús d’aquests dispositius permet evitar la intubació traqueal. Actualment s’utilitza també en procediments com la fibrobroncoscòpia i la cirurgia major ambulatòria.

Es preveu que aquest contracte tengui una vigència de 12 mesos des de la data en què es formalitzi, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un període màxim de 36 mesos més.

L’altre Acord marc té per finalitat contractar el subministrament de col·lectors de drenatge d'exsudats amb sistema d’aspiració i la cessió d’equips per als centres hospitalaris del IB-Salut per un valor màxim estimat de 872.734 euros.

L’ús de col·lectors de drenatge d’exsudats amb sistemes d'aspiració és una de les tècniques habitualment utilitzades durant la cirurgia i després, així com en les unitats d'hospitalització, serveis de vigilància intensiva i urgències intra i extrahospitalàries per retirar fluids quirúrgics, teixits, gasos, secrecions orals i respiratòries que s’acumulen en el tracte respiratori dels pacients.

Es preveu que aquest contracte tengui una vigència de 12 mesos des de la data en què se signi, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un període màxim de 36 mesos més.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per oferir les prestacions i els serveis sanitaris.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 29/03/2021]

[Foto: Pikist / Face mask / Public Domain Mark 1.0]