Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Pròrroga del contracte de subministrament del sistema Flash de glucosa intersticial

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat la pròrroga, per dos anys, del contracte de subministrament del sistema Flash de glucosa intersticial mitjançant escaneig amb lector i la cessió d’equips per als centres sanitaris dependents del Servei de Salut per un valor de 2.275.000 euros.

El 16 de novembre de 2018 es va formalitzar un contracte de subministrament de material de monitoratge de glucosa entre el Servei de Salut i Abbot Laboratories, SA. La durada del contracte va ser del 16 de novembre de 2018 al 15 de novembre de 2019. D'acord amb els plecs de clàusules administratives, el contracte admet la possibilitat de pròrroga per un període màxim de 42 mesos acumulats al conjunt de totes les pròrrogues.

El Servei de Salut estima necessari contractar la pròrroga del sistema Flash de monitoratge en temps real de glucosa intersticial, atès que proporciona un perfil complet dels nivells de glucosa, que inclou les dades nocturnes, la qual cosa permet el control metabòlic i reduir el temps en hipoglucèmia.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per oferir les prestacions i els serveis sanitaris.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 29/03/2021]

[Foto: ocu.org / sensores glucemia / CC-by-sa-3.0 de]