Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Qualitat

Contractacions d’emergència a càrrec del Servei de Salut per un valor de 267.345 €

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència a càrrec del Servei de Salut per un valor de 267.345 €.

Aquestes contractacions responen a la necessitat de disposar de determinats serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

Les contractacions i adquisicions corresponen a dues àrees:

  1. Serveis Centrals: s’ha contractat amb l’empresa Adalmo, SL, el servei de gestió dels residus sanitaris produïts en el procés de vacunació. En aquests moments no és possible quantificar la despesa, atesa la dificultat per precisar el nombre de dosis i els punts de destinació definitius.
  2. Àrea de Salut de Menorca: s’ha contractat el servei de vigilància als centres de vacunació massiva amb l’empresa Transportes Blindados, SA, per 170.685 €, i el servei de neteja i desinfecció de les mateixes instal·lacions amb l’empresa Ferrovial Servicios, SAU, per 96.659 €.

Cal destacar que totes aquestes contractacions es financen a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears autoritzat per la Comissió Europea. Aquesta redistribució de les ajudes europees s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i la capacitat de resposta davant la crisi sanitària.

El mes de març de 2020, el Consell de Govern va aprovar l’acord de mesures que s’han d’adoptar en matèria de contractació pública com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l’Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d’emergència.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 12/04/2021]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]