Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Salut aportarà 255.264 € per accions per atendre les addiccions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum aportarà 255.264 € a accions conjuntes amb els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera dirigides específicament a l’atenció a les addiccions, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021. D’aquesta manera, es mantenen les mateixes aportacions que es varen fer l’any anterior.

El Consell de Govern ha acordat autoritzar tres convenis de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, la finalitat dels quals és donar continuïtat a la col·laboració i la coordinació en el desenvolupament d’accions en relació amb l’atenció, tractament i inserció de les persones amb problemes d’addiccions i la prevenció d’addiccions.

En el cas de Menorca i Eivissa, els convenis permeten dur a terme tasques com ara la preparació i el subministrament de la metadona per a les persones usuàries de les unitats de conductes addictives (UCA). Així mateix, es donarà continuïtat al Programa d’Atenció, que inclou el tractament ambulatori i la inserció a través de les UCA per part d’un equip professional que dona cobertura a dues UCA a Menorca i a una a Eivissa.

Igualment, a les tres illes, els convenis permetran la col·laboració en l’oferta i el seguiment de programes preventius en l’àmbit educatiu i la coordinació en les actuacions de prevenció en l’àmbit comunitari.

D’altra banda, facilitaran la col·laboració en la recollida de dades dels indicadors que se sol·licitin per poder donar resposta a les memòries sobre actuacions en addiccions. Finalment, permetran impartir formació per a professionals.

Entre els diversos compromisos que assumeix la Conselleria de Salut i Consum amb la formalització dels convenis hi ha el de contribuir-hi amb 255.264 €. Concretament, per al conveni de Menorca, la Conselleria aportarà 123.168 €; en el cas d’Eivissa, la quantitat serà de 127.488 €, i, com a part del conveni de Formentera, Salut oferirà 4.608 €.

Els convenis preveuen la creació de comissions de seguiment amb representants de Salut i de cada consell insular amb l’objectiu d’aprovar els protocols d’actuació derivats dels convenis, vetlar pel seu compliment, resoldre les qüestions que en plantegi l’aplicació i avaluar els projectes en haver acabat.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 31/05/2021]

[Foto: Debora Cartagena / Drogas / CC0 for Public Domain Dedication]